مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: دانش حقوق مدنی
سال:1392 | دوره:2 | شماره:1
صفحه شروع:13 | صفحه پایان:25

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

202

دانلود:

48

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی ماهیت حقوقی مالکیت زمانی در حقوق آمریکا

صفحات

 صفحه شروع 13 | صفحه پایان 25

چکیده

 بعد از فرانسه - که به عنوان خاستگاه مالکیت زمانی تلقی می شود - آمریکا یکی دیگر از کشورهای پیشرو در پذیرش نهاد حقوقی مالکیت زمانی به عنوان ابزاری برای جذب توریست و توسعه صنعت جهانگردی است. در حقوق آمریکا, مالکان املاک, زمانی نسبت به ملک یکدیگر مالکیتی مطلق و بدون قید و شرط دارند که به موجب آن, شخص تمام حقوق مالکانه را دارا باشد و بتواند مالک منفعت ملک, یا حق انتفاع از آن برای دوره زمانی معین شود. با توجه به اینکه در مالکیت زمانی, نوعی حالت اشتراک وجود دارد, در این مقاله پس از بررسی انواع مالکیت اشتراکی در حقوق آمریکا, روشن می گردد که هر دو قسم مالکیت زمانی, مبتنی بر مالکیت مشترک است. در حقوق آمریکا, مالکیت زمانی به دو صورت سند دار و بدون سند است. مالکیت زمانی بدون سند, خود به دو دسته استیجاری و حق انتفاع تقسیم می شود. مالکیت زمانی به شیوه های هفته ثابت, هفته تقسیم شده, هفته شناور, مالکیت زمانی هر دو سال یکبار, واحدهای تجزیه شده, سیستم مبتنی بر اماکن و مالکیت جزئی مورد استفاده قرار می گیرد.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.