مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: نگرش های نو در جغرافیای انسانی (جعرافیای انسانی) | سال:1395 | دوره:9 | شماره:1 | صفحه شروع:121 | صفحه پایان:138

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

260

دانلود:

111

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی و تحلیل عوامل اثرگذار بر جذب گردشگران ورزشی به استان مازندران با تاکید بر بازاریابی گردشگری ورزشی

صفحات

 صفحه شروع 121 | صفحه پایان 138

چکیده

 لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID