مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: فلسفه دین
سال:1397 | دوره:15 | شماره:2
صفحه شروع:463 | صفحه پایان:480

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

269

دانلود:

51

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسه تحلیلی تفسیر کانت از ایوب (ع) و کی یرکگارد از ابراهیم (ع)

صفحات

 صفحه شروع 463 | صفحه پایان 480

کلیدواژه

ابراهیم (ع)Q2
ایوب (ع)Q1

چکیده

 کانت, دین را بر ستون اخلاق استوار می کند و در رساله «شکست کل تلاش های فلسفی در خصوص مساله عدل الهی», ضمن ارائه تفسیر اخلاقی از شخصیت ایوب (ع), وی را نماینده «تئودیسه اصیل» می خواند. اما نزد کی یرکگارد, ایمان, سنتزی است از تز (طلب) و آنتی تز (ترک). این فرآیند را در «ترس و لرز», در ماجرای قربانی کردن اسماعیل (ع) می توان ادراک کرد. کی یرکگارد معتقد است که ایمان, بازداشت اخلاق است. یعنی تسلیم در برابر امر محال که عقل از پذیرش آن سر باز می زند, اما ایمان, امر محال را ممکن می پندارد. اگر عقل به پارادوکس مطلق, نه می گوید و اگر اخلاق آن را مذمت می کند, باز هم با اتکای به ایمان است که ابراهیم (ع) می تواند جان پسر خود را بگیرد. در نوشتار حاضر بر آنیم تا با محوریت نسبت دین و اخلاق, نقاط واگرا و همگرای این دو متفکر در پرداختن به ایوب (ع) و ابراهیم (ع) را واکاوی کنیم.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی