مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: روانشناسی افراد استثنایی
سال:1395 | دوره:6 | شماره:22
صفحه شروع:69 | صفحه پایان:89

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

284

دانلود:

85

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسه عملکرد کودکان با و بدون اختلال های یادگیری در مقیاس تجدیدنظر شده ی هوشی وکسلر کودکان

صفحات

 صفحه شروع 69 | صفحه پایان 89

چکیده

 لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی