مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: آستان هنر | سال:1396 | دوره:- | شماره:22 | صفحه شروع:5 | صفحه پایان:5

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

72

دانلود:

39

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

سرآغاز

نویسنده

غفوریان شادی

صفحات

 صفحه شروع 5 | صفحه پایان 5

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 کدام هنرمند مدعی است که آنچه نگاشته و آراسته، شایسته آستانه حریمی مقدس است؟ چه کسی می داند که کدام کتیبه، کدام خط و نقش، به حق، شف مکان و مکین را عیان می کند؟ کیست که بداند کدام شعر و روایت، خوشایند صاحب مکان است؟شاید شیخ بداند. او که عالم بزرگ دین است، او که مرجع تقلید زمان خود است، دانستن را به غایت رسانده و هر فن و علم را به حریفی خوانده، به قطع می داند چه بر کتیبه بنویسد و چگونه بنویسد تا جز پاکان و مقربان درگاه، کسی از دروازه اصلی حرم داخل نشود.نقل است شیخ بهایی تمام امور معماری حرم را نظارت می کند و تا قبل از آن که ساخت حرم به اتمام برسد، عازم سفر می شود. به معماران، سفارش بسیار می کند که کار را متوقف نکنند و ساخت حرم را جز سردر دروازه اصلی به اتمام برسانند، چرا که می خواهد روی آن کتیبه ای از اشعار خود نصب کند. لیک سفر شیخ به درازا می کشد. پس از بازگشت می بیند که ساخت حرم به پایان رسیده، بنای سردر اصلی تمام شده، کار از کار گذشته و هرکس، چه پاک و چه ناپاک، به این حریم پاک قدم می گذارد....

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID