مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: آستان هنر | سال:1394 | دوره:- | شماره:11-12 | صفحه شروع:5 | صفحه پایان:6

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

51

دانلود:

21

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

سرآغاز

نویسنده

غفوریان شادی

صفحات

 صفحه شروع 5 | صفحه پایان 6

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 در واپسین روزهای خرداد، هنوز رخت بهار از تن طبیعت بیرون نشده، جان، رخت نو به تن می کند، رخت بهار!بهار به آخر می رسد اما دوباره بهار می شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID