مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه:
سال:1393 | دوره:4 | شماره:2 (پیاپی 8)
صفحه شروع:139 | صفحه پایان:167

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

102

دانلود:

28

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

سبک شناسی نحوی نامه سی و یکم نهج البلاغه

صفحات

 صفحه شروع 139 | صفحه پایان 167

چکیده

سبک شناسی, دانشی است که امروزه در قلمرو زبان و ادبیات, اهمیت فراوان یافته و به وسیله آن می توان به ویژگی های یک اثر و روش ادبی پی برد. نامه سی ویکم, در میان کلام ادیبانه امام علی (ع), وصیتی است خطاب به امام حسن مجتبی (ع) که به دلیل جلوه های تربیتی و اخلاقی از جایگاهی والا برخوردار است, از این رو بررسی سبکی آن حائز اهمیت بسیار است و می تواند برخی از زوایای هنری و محتوایی آن را روشن کند. در جستار حاضر سبک نامه سی و یکم در لایه نحوی بررسی شده است. در این لایه باید گفت, تشخص نحوی این نامه مرهون فراوانی جملات کوتاه و کاربرد فراوان ساخت های همپایه و همراهی همپایگی بلاغی, موسیقایی و محتوایی با همپایگی نحوی است. همچنین, بسامد بالای وجه امری و وجه معرفتی سبب تمایز و تفرد سبک نامه شده است.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.