مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

2,885

دانلود:

654

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

جایگاه اجتماعی صنایع دستی و هنر های سنتی با نظری به مسگری کاشان در گذشته و امروز

صفحات

 صفحه شروع 155 | صفحه پایان 184

چکیده

 مسگری کاشان از جمله صنایع و هنرهای سنتی و کهن شهر تاریخی کاشان است که متاسفانه امروزه - همچون اغلب صنایع دستی و سنتی این شهر - با رکودی بی سابقه مواجه شده و جایگاه اصیل و واقعی خود را از دست داده است. قسمت عمده ای از بازار کاشان که بنا بر اسناد و مدارک تاریخی و همچنین اقوال صنعت کاران این حرفه و عموم, زمانی سراسر حجره های مسگری و مسکوبی بوده, در حال حاضر به بازاری عمومی برای عرضه سایر کالاها مبدل شده و کمتر جایی را در آن برای مسگری و پیشه وران ماهر آن می توان یافت.در این تحقیق با در نظر گرفتن نقش و جایگاه صنایع دستی و هنرهای کهن, حوزه فلزکاری سنتی, بویژه مسگری و پیشینه آن مورد توجه قرار گرفته و در این راستا بازار قدیمی شهر کاشان به عنوان نمونه مطالعاتی, مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق, هم از نوع میدانی و هم کتابخانه ای (اسنادی تاریخی و تحلیل محتوا) بوده است و در نهایت سعی شده است تا با استناد به بررسی ها و تحقیقات و همچنین با رجوع به منابع مستند, علل افول و انزوای این صنایع عنوان شود و راهکارهای لازم تا حد امکان پیشنهاد گردد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  چیت سازیان، امیرحسین، جویباری، وحیدرضا، و بهارلو، علیرضا. (1393). جایگاه اجتماعی صنایع دستی و هنر های سنتی با نظری به مسگری کاشان در گذشته و امروز. دانش های بومی ایران، 1(2)، 155-184. SID. https://sid.ir/paper/509813/fa

  Vancouver: کپی

  چیت سازیان امیرحسین، جویباری وحیدرضا، بهارلو علیرضا. جایگاه اجتماعی صنایع دستی و هنر های سنتی با نظری به مسگری کاشان در گذشته و امروز. دانش های بومی ایران[Internet]. 1393؛1(2):155-184. Available from: https://sid.ir/paper/509813/fa

  IEEE: کپی

  امیرحسین چیت سازیان، وحیدرضا جویباری، و علیرضا بهارلو، “جایگاه اجتماعی صنایع دستی و هنر های سنتی با نظری به مسگری کاشان در گذشته و امروز،” دانش های بومی ایران، vol. 1، no. 2، pp. 155–184، 1393، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/509813/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی