مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: فنون ادبی
سال:1396 | دوره:9 | شماره:2 (پیاپی 19)
صفحه شروع:1 | صفحه پایان:16

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

756

دانلود:

88

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

کاربرد صفت در شعر معاصر

صفحات

 صفحه شروع 1 | صفحه پایان 16

چکیده

 هنجارگریزی از زبان معیار, انحراف از قوانین حاکم بر همنشینی واژه ها, افزودن قاعده هایی به برونه زبان معیار, به هم ریختن نحو جمله ها و دخل وتصرف در ساختمان دستوری زبان معمول و متعارف, مجموعه روش هایی است که اغلب شاعران برای برجسته سازی زبان از آن بهره می برند. این برجسته سازی ها به شکل هنجارگریزی هایی صورت می گیرد که خود انواع گوناگونی دارد, چون هنجارگریزی نحوی, که کاربردهای خاص صفت, زیرمجموعه آن قرار می گیرد. صفت که نقشی فرعی در ساختمان جمله دارد, به دلیل انعطاف پذیری بالا, همواره بستر مناسبی برای دخل وتصرف شاعران بوده و هنجارشکنی های شاعران در این حوزه, به ویژه در شعر معاصر, تنوعی چشمگیر در کاربرد صفات ایجاد کرده است.در این پژوهش, با بررسی گونه های انحراف از قوانین حاکم بر کاربرد انواع صفت در شعر معاصر, به اهمیت صفتدر هنجارگریزی پرداختیم. افزون بر آن, نقش صفت را نیز در غنای دستاوردهای زبانی شعر فارسی بررسی کردیم, و همچنین نشان دادیم که اغلب گونه های هنجارگریزی در ساختمان صفات, در ادبیات قدیم اعم از نظم و نثر سابقه دارد و این نوع دخل وتصرف ها, عملا رویکردی به سازه های زبانی کهن محسوب می شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی