مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: حسابداری مدیریت
سال:1396 | دوره:10 | شماره:35
صفحه شروع:91 | صفحه پایان:105

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

269

دانلود:

169

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تحلیل محتوای پژوهش های مدیریت سود

صفحات

 صفحه شروع 91 | صفحه پایان 105

چکیده

 این پژوهش به تحلیل محتوای مقالات انتشار یافته مدیریت سود می پردازد. جامعه آماری پژوهش, مقالات انتشار یافته مدیریت سود, در 5 ژورنال برتر حسابداری جهان, بین سالهای 1996 تا 2016 می باشد, که 196 مقاله را شامل می شود. پژوهش با استفاده از تکنیک تحلیل محتوا انجام پذیرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهند که بیشترین تعداد مقالات مدیریت سود, با 7.65%, در سال های 2006, 2008 و 2010 انتشار یافته اند. از این میان, ژورنال Accounting Review, بیشترین تعداد مقالات را با %37.24 و در سال 2002 با %13.70 به خود اختصاص داده است. رویکرد غالب با %59.7, در مقالات, روش تعهدی در انجام مدیریت سود است. در میان مراکز علمی مشارکت کننده دانشگاه نیویورک با %3.34, در میان 162 مرکز علمی, بیشترین نقش را داشته و مدل جونز (1991), با %24.60 به عنوان پرکاربردترین مدل استفاده شده و مدل اصلاح شده جونز با %21.93 در رتبه دوم قرار دارد. بیشترین روش پژوهش بکار گرفته شده, با %59.18, روش همبستگی بوده و در %64.29 مقالات, مدیریت سود, متغیر وابسته است. در 95% پژوهش های انجام شده, متغیر مدیریت سود با متغیرهای مورد بررسی, دارای رابطه معنادار می باشند, که نشان از محتوای اطلاعاتی و اعتبار اندازه گیری آن حکایت دارد. یافته های حاصل از پژوهش بیانگر مشارکت قابل توجه مراکز علمی در کشورهای آسیای شرقی (%9.57) و ایالات متحده و بکارگیری رویکرد مدیریت سود واقعی در پژوهش های مورد بررسی, پس از تصویب قانون SOX, در واکنش به رویداد های اقتصادی مانند بحران های مالی شرق آسیا و آمریکا و تصویب قانون SOX, می باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی