مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,597

دانلود:

747

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاثیر چندرسانه ای آموزشی طراحی شده بر اساس نظریه بار شناختی بر یادگیری، یادداری و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان کم توان ذهنی در درس علوم

صفحات

 صفحه شروع 59 | صفحه پایان 84

چکیده

 لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  ولایتی، الهه، نیلی احمدآبادی، محمدرضا، شریفی درآمدی، پرویز، سعدی پور، اسماعیل، و زارعی زوارکی، اسماعیل. (1395). تاثیر چندرسانه ای آموزشی طراحی شده بر اساس نظریه بار شناختی بر یادگیری, یادداری و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان کم توان ذهنی در درس علوم. پژوهش در نظام های آموزشی، 10(34)، 59-84. SID. https://sid.ir/paper/504697/fa

  Vancouver: کپی

  ولایتی الهه، نیلی احمدآبادی محمدرضا، شریفی درآمدی پرویز، سعدی پور اسماعیل، زارعی زوارکی اسماعیل. تاثیر چندرسانه ای آموزشی طراحی شده بر اساس نظریه بار شناختی بر یادگیری, یادداری و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان کم توان ذهنی در درس علوم. پژوهش در نظام های آموزشی[Internet]. 1395؛10(34):59-84. Available from: https://sid.ir/paper/504697/fa

  IEEE: کپی

  الهه ولایتی، محمدرضا نیلی احمدآبادی، پرویز شریفی درآمدی، اسماعیل سعدی پور، و اسماعیل زارعی زوارکی، “تاثیر چندرسانه ای آموزشی طراحی شده بر اساس نظریه بار شناختی بر یادگیری, یادداری و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان کم توان ذهنی در درس علوم،” پژوهش در نظام های آموزشی، vol. 10، no. 34، pp. 59–84، 1395، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/504697/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی