مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مدیریت سلامت
سال:1383 | دوره:7 | شماره:18
صفحه شروع:14 | صفحه پایان:19

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

68

دانلود:

0

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی تطبیقی الگوهای برتری سازمانی در نظام بهداشت و درمان کشورهای منتخب: ارائه الگو برای ایران

صفحات

 صفحه شروع 14 | صفحه پایان 19

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  انتشارات انتخاب
  نهمین کنگره زخم و ترمیم بافت‎‎
  حوزه علمیه خواهران شهرستان اقلید
  سازمان مدیریت صنعتی
  فایل موجود نیست.