video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

408

دانلود:

157

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی عملکرد مدل های Aqua Crop و CERES-Maize در برآورد اجزای بیلان آب خاک و عملکرد ذرت

صفحات

 صفحه شروع 435 | صفحه پایان 445

چکیده

 اهمیت آب در کشاورزی در کنار رشد روزافزون جمعیت و ضرورت تامین غذای مورد نیاز, استفاده بهینه از منابع آب را ضرورت می بخشد. مدل Aqua Crop, ارائه شده از سوی سازمان خواربار جهانی, از مدل های شبیه ساز رشد گیاهی است که سعی می کند با استفاده از کاهش تعداد داده ورودی سهولت کاربری این نرم افزار را افزایش دهد. در این مطالعه, علاوه بر واسنجی و صحت سنجی مدل Aqua Crop برای گیاه ذرت در منطقه کرج, با استفاده از روش بیلان آب خاک, عملکرد مدل با مدل تخصصی گیاه ذرت (CERES-Maize) مقایسه شد. نتایج نشان داد عملکرد هر دو مدل مناسب است؛ طوری که شاخص توافق برای مدل Aqua Crop در برآورد محتوای آب خاک بین 85 تا 94 درصد و برای مدل CERES-Maize بین 58 تا 64 درصد متغیر است. شاخص RMSE در برآورد عملکرد محصول برای مدل Aqua Crop بین 20 تا 40 درصد و برای مدل CERES-Maize بین 20 تا 80 درصد بود. در نهایت مدل Aqua Crop, با توجه به نتایج خروجی, برای استفاده کشاورزان و برنامه ریزان در سطح منطقه توصیه می شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  ضیایی، غزاله، بابازاده، حسین، عباسی، فریبرز، و کاوه، فریدون. (1393). بررسی عملکرد مدل های Aqua Crop و CERES-Maize در برآورد اجزای بیلان آب خاک و عملکرد ذرت. تحقیقات آب و خاک ایران (علوم کشاورزی ایران)، 45(4)، 435-445. SID. https://sid.ir/paper/499079/fa

  Vancouver: کپی

  ضیایی غزاله، بابازاده حسین، عباسی فریبرز، کاوه فریدون. بررسی عملکرد مدل های Aqua Crop و CERES-Maize در برآورد اجزای بیلان آب خاک و عملکرد ذرت. تحقیقات آب و خاک ایران (علوم کشاورزی ایران)[Internet]. 1393؛45(4):435-445. Available from: https://sid.ir/paper/499079/fa

  IEEE: کپی

  غزاله ضیایی، حسین بابازاده، فریبرز عباسی، و فریدون کاوه، “بررسی عملکرد مدل های Aqua Crop و CERES-Maize در برآورد اجزای بیلان آب خاک و عملکرد ذرت،” تحقیقات آب و خاک ایران (علوم کشاورزی ایران)، vol. 45، no. 4، pp. 435–445، 1393، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/499079/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی