مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: حکومت اسلامی | سال:1391 | دوره:17 | شماره:1 (پیاپی 63) | صفحه شروع:123 | صفحه پایان:146

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

971

دانلود:

137

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

عنوان فارسی: حاکمیت قانون و احکام حکومتی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (عنوان عربی: حاکمیة القانون والأحکام الحکومیة فی دستور الجمهوریة الإسلامیة فی إیران)

صفحات

 صفحه شروع 123 | صفحه پایان 146

کلیدواژه

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (کلیدواژه عربی: حاکمیة القانونQ2
دستور الجمهوریة الإسلامیة)Q2

چکیده

 «حاکمیت قانون» از مهم ترین اصول مطرح و مورد قبول قوانین اساسی همه کشورهای جهان است و مضمون این اصل, حاکمیت قوانین موجود در یک کشور می باشد که در نتیجه آن, همگان در برابر قوانین, مساوی خواهند بود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز با تحدید وظایف و اختیارات کارگزاران و برابرشمردن آنها با دیگر آحاد ملت و همچنین پیش بینی نظارت های متعدد بر دولتمردان, اصل حاکمیت قانون را به رسمیت شمرده است.از طرفی در شرع مقدس اسلام , حاکم اسلامی حق دارد راسا بر طبق مصالح عامه اسلام و مسلمین, تصمیمات لازم را اتخاذ نماید. این تصمیمات که «احکام حکومتی» نامیده می شوند, همچون احکام اولیه و ثانویه, واجب الاطاعه خواهند بود که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران, طی اصول 5, 110 و 112 تبیین شده اند. حال سوال مطرح در حوزه حقوق عمومی این است که آیا احکام حکومتی با اصل حاکمیت قانون در تعارض نیست؟ ادعای نوشتار حاضر, این است که احکام حکومتی, نمادی از اصل حاکمیت قانون است. از دلایل فقهی و حقوقی به دست می آید که قانون, اعم از قانون مدون و احکام حکومتی می باشد و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بر این دیدگاه, صحه گذاشته است. روش این تحقیق, توصیفی تحلیلی بوده و در تحلیل داده ها به منابع فقهی و حقوقی استناد شده است.   لطفا برای مشاهده متن چکیده عربی به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID