video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,052

دانلود:

435

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی دستاوردهای انفورماتیک پزشکی در توان بخشی افراد ناشنوا و کم شنوا؛ گزارش کوتاه

صفحات

 صفحه شروع 77 | صفحه پایان 80

چکیده

 این مطالعه در سال 1392 به منظور بررسی و توصیف دستاوردهای انفورماتیک پزشکی در توان بخشی ناشنوایان و کم شنوایان انجام شد. پایگاه های اطلاعاتیPubMed ,Web of Science , Scholar Google و وب سایت های مربوط به انجمن های انفورماتیک پزشکی جستجو شدند. نتایج نشان داد که متخصصین انفورماتیک پزشکی با همکاری پزشکان, پیراپزشکان, مهندسین پزشکی و رایانه جهت توان بخشی افراد ناشنوا و کم شنوا, پنج نوع پروژه انجام داده بودند: از قبیل آموزش ناشنوایان و کم شنوایان, مترجم زبان اشاره, تحلیل علایم صوتی, تشخیص اختلال های شنوایی و تشخیص گفتار. از بین این پروژه ها, آموزش به ناشنوایان قدمت زیادی داشت و مورد توجه بود و پروژه های تحلیل علایم صوتی و تشخیص گفتار به مطالعه نیاز داشتند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  استناددهی

  APA: کپی

  مقدسی، حمید، و ابراهیم پور صدقیانی، حسن. (1394). بررسی دستاوردهای انفورماتیک پزشکی در توان بخشی افراد ناشنوا و کم شنوا؛ گزارش کوتاه. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، 19(2 (پی در پی 79))، 77-80. SID. https://sid.ir/paper/49358/fa

  Vancouver: کپی

  مقدسی حمید، ابراهیم پور صدقیانی حسن. بررسی دستاوردهای انفورماتیک پزشکی در توان بخشی افراد ناشنوا و کم شنوا؛ گزارش کوتاه. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین[Internet]. 1394؛19(2 (پی در پی 79)):77-80. Available from: https://sid.ir/paper/49358/fa

  IEEE: کپی

  حمید مقدسی، و حسن ابراهیم پور صدقیانی، “بررسی دستاوردهای انفورماتیک پزشکی در توان بخشی افراد ناشنوا و کم شنوا؛ گزارش کوتاه،” مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، vol. 19، no. 2 (پی در پی 79)، pp. 77–80، 1394، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/49358/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی