مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مطالعات راهبردی
سال:1379 | دوره:3 | شماره:8-7
صفحه شروع:279 | صفحه پایان:282

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

130

دانلود:

0

استناد:

2

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تقسیمات کشوری و امنیت داخلی جمهوری اسلامی ایران

نویسنده

احمدی پور زهرا

صفحات

 صفحه شروع 279 | صفحه پایان 282

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  انتشارات انتخاب
  نهمین کنگره زخم و ترمیم بافت‎‎
  حوزه علمیه خواهران شهرستان اقلید
  سازمان مدیریت صنعتی
  فایل موجود نیست.