مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مکانیک هوا فضا | سال:1391 | دوره:8 | شماره:3 (پیاپی 29) | صفحه شروع:91 | صفحه پایان:100

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

318

دانلود:

85

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

طراحی سیستم کنترل تطبیقی پیش بین یک جسم پرنده بر مبنای روش مدل- مرجع و مبتنی بر تئوری لیاپانف

نویسنده

کاشفی سعید

صفحات

 صفحه شروع 91 | صفحه پایان 100

چکیده

 موشک ها به دلیل شرایط مختلف پروازی, تغییر در مشخصه های جرمی– اینرسی, ضریب های آیرودینامیکی, اغتشاشات و... معادله های دینامیکی آنها نامعین و دارای عدم قطعیت است. بنابراین استفاده از روش های تطبیقی یا مقاوم در طراحی اتوپایلوت, به طوری که متناسب با تغییر پارامترهای نامعین در دینامیک موشک, پارامترهای اتوپایلوت نیز تغییر کند, ضروری به نظر می رسد. در این مقاله, ابتدا قانون کنترل پیش بین مبتنی بر مدل غیرخطی (NMPC) بر مبنای تقریب بسط تیلور خروجی انجام می گیرد, سپس با استفاده از تقریب توابع نامعین و غیرخطی دینامیک موشک STT (Skid To Turn missile) یک روش کنترل پیش بین تطبیقی مدل- مرجع که در آن از قابلیت شبکه های عصبی در تقریب توابع غیرخطی استفاده شده است, ارائه می شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID