مقاله

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

346

دانلود:

96

استناد:

اطلاعات

عنوان

معرفی یک مورد مننژیوم بدخیم مغزی با متاستاز مهره کمری

صفحات

 صفحه شروع 209 | صفحه پایان 213

چکیده

 مننژیوم تومور عمدتا خوش خیم سیستم عصبی مرکزی است که حدود 18 درصد تومورهای داخل جمجمه را تشکیل می دهد. حدود 5 درصد تومورهای مننژیوم بدخیم بوده که اغلب در ناحیه سوپراتنتوریال قرار دارند. انواع بدخیم سیر بالینی سریع تر و پیش آگهی بدتری نسبت به انواع خوش خیم دارند. متاستاز مننژیوم به خارج از سیستم عصبی نادر است, اما در صورت بروز, متاستاز به ریه, کبد و غدد لنفاوی شایع تر می باشد. گزارشات نادری مبنی بر متاستاز به استخوان ها و ستون فقرات نیز وجود دارد. در این مقاله بیمار جوانی که مننژیوم بدخیم مغزی داشته و پس از یک سال دچار علایم مربوط به متاستاز ستون فقرات کمری شده است گزارش می شود.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.