مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: علوم و فناوری بذر ایران
سال:1391 | دوره:1 | شماره:1
صفحه شروع:19 | صفحه پایان:27

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

133

دانلود:

29

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اثر اندازه بذر بر برخی خصوصیات جوانه زنی سه رقم گندم نان

صفحات

 صفحه شروع 19 | صفحه پایان 27

چکیده

 لطفا برای مشاهده متن چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی