مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: جستارهای سیاسی معاصر
سال:1390 | دوره:2 | شماره:2
صفحه شروع:19 | صفحه پایان:37

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

366

دانلود:

58

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی نظریه بیداری اسلامی در مورد انقلاب های خاورمیانه

نویسنده

حسینی محمدتقی

صفحات

 صفحه شروع 19 | صفحه پایان 37

چکیده

 نظریه بیداری اسلامی که مقام معظم رهبری درمورد انقلاب های خاورمیانه ارائه کرد, روشی متوازن و مبتنی بر حضور توامان مردم و ارزش های الهی در جامعه است. دیدگاه امام خمینی (ره) نیز بر همین اساس بوده است. دو عنصر آفت بیداری اسلامی است: 1. تحجر و جزم اندیشی, 2. خودباختگی. بر این اساس, بیداری اسلامی در مقابل افراط گرایی و نیز تفریط و خودباختگی قرار می گیرد. نظریه بیداری اسلامی درپی مصادره انقلاب های منطقه نیست. آنچه همواره مقام معظم رهبری بر آن تاکید ورزیده, حضور مردم و ارزش های الهی است و بر این فرض مبتنی است که اگر حضور مردم منطقه بدون تحمیل و آزادانه باشد, به طور طبیعی حرکت به سمت ارزش های الهی و اسلامی خواهد بود. نظریه بیداری اسلامی درباره انقلاب های خاورمیانه است و در مقابل دیدگاه غربی ها قرار می گیرد. غرب درپی آن است تا فرایند این انقلاب ها در مسیر تامین خواست ها و منافع غرب باشد. در این راه, حتی از مداخله نظامی پرهیز نمی کند, مانند آنچه در لیبی رخ داد. برای غرب پذیرفته نیست که حکومت های دیگر, مانند جمهوری اسلامی ایران, در منطقه شکل بگیرند. در بیش از سه دهه گذشته, این موضوع از اولویت های غرب در منطقه بوده است. غرب برای جلوگیری از ایجاد جمهوری اسلامی دیگری در منطقه همه اقدامات تامینی, تدافعی, و تهاجمی خود را به کار گرفته است. با این حال, آنچه گسترش یافته, الگوهای انقلاب ایران بوده است. دشوار می توان پیش بینی کرد که حکومت های آینده خاورمیانه چه ویژگی هایی خواهند داشت. واضح این که, در خاورمیانه آینده, مردم نقش بیشتری خواهند داشت و حکومت های شبه جمهوری و مادام العمر جایی نخواهند داشت.

استنادها

ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.