مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین | سال:1396 | دوره:21 | شماره:4 (پی در پی 93) | صفحه شروع:78 | صفحه پایان:82

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

156

دانلود:

93

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

گزارش یک مورد حاملگی هتروتوپیک متعاقب بارداری خودبخودی

صفحات

 صفحه شروع 78 | صفحه پایان 82

چکیده

حاملگی هتروتوپیک فرم نادری از بارداری است که می تواند با عوارض و مرگ و میر مادری همراه باشد. این شکل از بارداری اغلب در پی استفاده از روش های کمک باروری و یا در افراد با دیگر عوامل خطر مانند, سابقه حاملگی خارج از رحم و بیماری التهابی لگن اتفاق می افتد. در این مطالعه یک مورد حاملگی هتروتوپیک در خانمی 39 ساله با بارداری خواسته و خودبخود و بدون هیج عامل خطر شناخته شده معرفی شده است. در این فرد تشخیص حاملگی هتروتوپیک قبل از پارگی حاملگی خارج از رحم و جراحی داده شد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID