مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: بلورشناسی و کانی شناسی ایران | سال:1393 | دوره:22 | شماره:3 | صفحه شروع:405 | صفحه پایان:418

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

201

دانلود:

49

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

سنگ شناسی سنگ های آتشفشانی ائوسن جنوب غرب چوپانان (شمال شرق استان اصفهان) و ماهیت انتقالی آن ها

نویسنده

گلی زهرا | ترابی قدرت

صفحات

 صفحه شروع 405 | صفحه پایان 418

چکیده

سنگ های آتشفشانی ائوسن به صورت گدازه با ترکیب داسیت, آندریت و تراکی آندزیت و سنگ های پیروکلاستیک در جنوب غرب چوپانان و در راستای گسل چوپانان رخنمون دارند. این منطقه در زون ساختاری ایران مرکزی (بلوک یزد) واقع شده است. آندزیت ها سنگ غالب این منطقه بوده و کانی های تشکیل دهنده آن ها عبارتند از فلدسپار (آندزین, الیگوکلاز و سانیدین), آمفیبول (هاستینگسیت منیزیم دار, مگنزیوهاستینگسیت, فروپارگازیت), میکا (بیوتیت, فلوگوپیت), کلینوپیروکسن (دیوپسید, اوژیت), کوارتز, مگنتیت, تیتانومگنتیت, ایلمنیت, تیتانیت, زیرکن و آپاتیت. کانی های ثانویه و حاصل دگرسانی نیز عبارتند از کلسیت, کلریت (دیابانتیت) و پرهنیت. مقدارSiO2  در این سنگ ها 55.1 تا 62.1 درصد بوده و از نظر عناصر نادر خاکی سبک (LREE) بسیار غنی هستند. سنگ های آتشفشانی ائوسن جنوب غربی چوپانان دارای ماهیت انتقالی (آهکی- قلیایی متمایل به شوشونیتی) بوده و شبیه سنگ های موجود در کمان های آتشفشانی هستند. بررسی های صحرایی, سنگ نگاری و ژئوشیمیایی نشان از تشکیل این سنگ ها طی فرایندهای سنگ زایی یکسان بوده و در روند شکل گیری آن ها آلایش و اختلاط ماگمایی نقش داشته اند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID