video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,284

دانلود:

390

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی تاثیر استفاده از عسل در پیشگیری از بروز و کاهش شدت موکوزیت ناشی از شیمی درمانی در کودکان مبتلا به سرطان

صفحات

 صفحه شروع 74 | صفحه پایان 79

چکیده

 زمینه: یکی از عوارض شایع شیمی درمانی یا پرتودرمانی در تومورهای سر و گردن, ایجاد موکوزیت است که در شرایط حاد می تواند باعث وقفه در روند درمان و تغذیه بیمار گردد. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر عسل در پیشگیری از موکوزیت دهانی ناشی از شیمی درمانی در کودکان مبتلا به سرطان است.روش ها: در این مطالعه که به صورت کارآزمایی بالینی تصادفی شده انجام گردید. 39 بیمار که تحت درمان کموتراپی بودند در سه گروه دسته بندی شدند. گروه اول از عسل طبیعی, گروه دوم از نرمال سالین و گروه سوم به عنوان گروه شاهد فقط از مسواک جهت شستشوی دهان استفاده کردند. سپس وجود و شدت موکوزیت و مدت زمان باقی ماندن ضایعات و سایر مشخصات مربوط به آن بر اساس پرسشنامه دوقسمتی (جمعیت شناختی و بالینی) و چک لیست تهیه شده از پروتکل های سازمان بهداشت جهانی (WHO) در هر یک از گروه ها بررسی شد.یافته ها: در گروهی که از عسل به عنوان دهانشویه استفاده کردند تنها یک نفر (%7.7), در گروه دوم که از نرمال سالین استفاده کردند 10 نفر (%77.1) و در گروه شاهد 9 نفر (%69.2) دچار موکوزیت شدند. اختلاف معنادار آماری بین گروهی که از عسل استفاده نمودند با گروه های دیگر وجود داشت (P<0.05). در نهایت 19 مورد از بیماران هیچ گونه زخمی را نشان ندادند (%48.7).نتیجه گیری: عسل در کاهش شدت موکوزیت ناشی از شیمی درمانی در کودکان موثر است و جهت بررسی های بیشتر پیشنهاد می شود مطالعات با حجم نمونه بیشتر و زمان استفاده طولانی تر انجام گیرد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  قدیری، کیقباد، فرخی، علیرضا، اکرمی پور، رضا، رضایی، منصور، و رازقی، رضا. (1393). بررسی تاثیر استفاده از عسل در پیشگیری از بروز و کاهش شدت موکوزیت ناشی از شیمی درمانی در کودکان مبتلا به سرطان. مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (بهبود) (journal of kermanshah university of medical sciences)، 18(2 (پیاپی 75))، 74-79. SID. https://sid.ir/paper/489474/fa

  Vancouver: کپی

  قدیری کیقباد، فرخی علیرضا، اکرمی پور رضا، رضایی منصور، رازقی رضا. بررسی تاثیر استفاده از عسل در پیشگیری از بروز و کاهش شدت موکوزیت ناشی از شیمی درمانی در کودکان مبتلا به سرطان. مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (بهبود) (journal of kermanshah university of medical sciences)[Internet]. 1393؛18(2 (پیاپی 75)):74-79. Available from: https://sid.ir/paper/489474/fa

  IEEE: کپی

  کیقباد قدیری، علیرضا فرخی، رضا اکرمی پور، منصور رضایی، و رضا رازقی، “بررسی تاثیر استفاده از عسل در پیشگیری از بروز و کاهش شدت موکوزیت ناشی از شیمی درمانی در کودکان مبتلا به سرطان،” مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (بهبود) (journal of kermanshah university of medical sciences)، vol. 18، no. 2 (پیاپی 75)، pp. 74–79، 1393، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/489474/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی