مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

99

دانلود:

0

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی امکان بهر هگیری از ضایعات سلولزی به عنوان جایگزین پیت ماس در بستر کشت گیاه برگ زینتی آگلونما (AGLAONEMA COMMUTATUM CV. SILVER QUEEN)

صفحات

 صفحه شروع 503 | صفحه پایان 510

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  سمیعی، لیلا، خلیقی، احمد، و کافی، محسن. (1384). بررسی امکان بهر هگیری از ضایعات سلولزی به عنوان جایگزین پیت ماس در بستر کشت گیاه برگ زینتی آگلونما (AGLAONEMA COMMUTATUM CV. SILVER QUEEN). علوم کشاورزی ایران، 36(2)، 503-510. SID. https://sid.ir/paper/488996/fa

  Vancouver: کپی

  سمیعی لیلا، خلیقی احمد، کافی محسن. بررسی امکان بهر هگیری از ضایعات سلولزی به عنوان جایگزین پیت ماس در بستر کشت گیاه برگ زینتی آگلونما (AGLAONEMA COMMUTATUM CV. SILVER QUEEN). علوم کشاورزی ایران[Internet]. 1384؛36(2):503-510. Available from: https://sid.ir/paper/488996/fa

  IEEE: کپی

  لیلا سمیعی، احمد خلیقی، و محسن کافی، “بررسی امکان بهر هگیری از ضایعات سلولزی به عنوان جایگزین پیت ماس در بستر کشت گیاه برگ زینتی آگلونما (AGLAONEMA COMMUTATUM CV. SILVER QUEEN)،” علوم کشاورزی ایران، vol. 36، no. 2، pp. 503–510، 1384، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/488996/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  ویراستاری
  فایل موجود نیست.