مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

900

دانلود:

265

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تخمین تابع تقاضای نیروی کار در بخش صنعت طی سال های 1387-1358

صفحات

 صفحه شروع 227 | صفحه پایان 242

چکیده

 میزان اشتغال در بخش صنعت در مباحث اقتصادی اهمیت زیادی دارد, به طوری که درصد کارگران و متخصصان صنعتی یکی از شاخص های توسعه صنعتی به شمار می آید. عوامل متعددی در تقاضا برای نیروی کار در بخش صنعت موثر است و کارفرمایان را ترغیب به افزایش یا کاهش تعداد کارگران می کند. بنابراین, شناسایی این عوامل در مدل تابع تقاضای نیروی کار در بخش صنعت حایز اهمیت است. در این مقاله, به دنبال تخمین تابع تقاضای نیروی کار در بخش صنعت طی سال های 1387-1358 و بررسی درجه اهمیت عوامل موثر بر آن در دو الگوی ایستا و پویا هستیم. نتایج تحقیق حاکی از آن است که در کوتاه مدت و بلندمدت تقاضا برای نیروی کار رابطه معکوس با دستمزد نیروی کار و رابطه مستقیم با ارزش افزوده, موجودی سرمایه و بهره وری نیروی کار دارد. از این رو, لحاظ درجه اهمیت عوامل یاد شده در سیاست گذاری های کلان اقتصادی, به منظور گسترش تقاضا برای نیروی کار ضروری به نظر می رسد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  مولایی، محمد، و آشتیانی، مدیحه. (1391). تخمین تابع تقاضای نیروی کار در بخش صنعت طی سال های 1387-1358. پژوهشنامه اقتصادی، 12(45)، 227-242. SID. https://sid.ir/paper/487709/fa

  Vancouver: کپی

  مولایی محمد، آشتیانی مدیحه. تخمین تابع تقاضای نیروی کار در بخش صنعت طی سال های 1387-1358. پژوهشنامه اقتصادی[Internet]. 1391؛12(45):227-242. Available from: https://sid.ir/paper/487709/fa

  IEEE: کپی

  محمد مولایی، و مدیحه آشتیانی، “تخمین تابع تقاضای نیروی کار در بخش صنعت طی سال های 1387-1358،” پژوهشنامه اقتصادی، vol. 12، no. 45، pp. 227–242، 1391، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/487709/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی