مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مدیریت ورزشی (حرکت)
سال:1390 | دوره:3 | شماره:11
صفحه شروع:165 | صفحه پایان:181

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

70

دانلود:

0

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

شناسایی عوامل انگیزشی، ویژگیهای شخصیتی و مولفه های اجتماعی نیروهای داوطلبی در ورزش

نویسنده

افروزه محمدصادق

صفحات

 صفحه شروع 165 | صفحه پایان 181

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  انتشارات انتخاب
  نهمین کنگره زخم و ترمیم بافت‎‎
  حوزه علمیه خواهران شهرستان اقلید
  سازمان مدیریت صنعتی
  فایل موجود نیست.