video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

359

دانلود:

125

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

پزشکی در زمان ساسانیان (مقاله مروری)

نویسندگان

شریفیان فریبا

صفحات

 صفحه شروع 10 | صفحه پایان 20

کلیدواژه

وندیداد (Vandidad)Q3

چکیده

 پزشکی در دوران ساسانی از سویی بر پایه طب اوستایی استوار بود, که ردپای آن را می توان در برخی متون به جا مانده پهلوی دنبال کرد؛ و از سوی دیگر تحت تاثیر طب در سرزمین های هم جوار ایران از جمله مصر و یونان بود. امپراتوری ساسانیان نام خاندان شاهنشاهی ایرانی است که از سال 224 تا 651 میلادی بر ایران فرمانروایی کردند. علم پزشکی در این دوران همچون سایر علوم پیشرفت چشمگیری داشت. مطالب مربوط به پزشکی ساسانیان به طور پراکنده ای در متون پهلوی آمده است که از آن جمله می توان به کتاب های سوم و هشتم دینکرد (Dinkard), بندهشن (Bundahishn), صدر در نثر در بندهشن و روایات پهلوی اشاره کرد. از این میان کتاب سوم دینکرد بیشترین مطالب را در خصوص پزشکی ایران در زمان ساسانیان دربر دارد. در مقاله حاضر ضمن بررسی اطلاعات مربوط به پزشکی در متون پهلوی با مراجعه به اسناد و متون تاریخی, به پیشینه ارزشمند پزشکی در زمان ساسانیان پرداخته می شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی