مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: ادب پژوهی | سال:1391 | دوره:6 | شماره:22 | صفحه شروع:9 | صفحه پایان:32

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

252

دانلود:

154

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مناسک تدفین و آیین های گورستانی در آثار داستانی صادق هدایت

صفحات

 صفحه شروع 9 | صفحه پایان 32

چکیده

 کانون توجه این مقاله, ترکیب ویژه ای از مرگ اندیشی و فرهنگ شناسی در آثار داستانی صادق هدایت است. بازپردازی شیوه های مختلف تدفین و سازه های گورستانی, به یاری دانش باستان شناسی و مردم شناسی و برحسب فرهنگ, تمدن, سنن, آیین ها و مناسک مختلف, نشان دهنده درنگ شایسته او در این گونه باورهاست. هدایت در داستان پدران آدم, روایتگر مرگ یک انسان - میمون و در داستان های تاریک خانه, بوف کور, تخت ابونصر, آفرینگان و آخرین لبخند, به ترتیب, روایتگر مرگ انسان عهد سنگ, عهود فلزات و آهن و دوران های پس از آن, از جمله زمانه پادشاهان کیانی و نیز دوران معاصر است. این روند حتی تا دوران نادیده بشر هزاران سال بعد نیز ادامه می یابد. بر پایه این پژوهش شاید بتوان از نظمی تسلسل یافته در داستان های صادق هدایت سخن گفت که روی کردی تاریخ مدار را دنبال می کند.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID