مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مجله بین المللی علوم مهندسی(انگلیسی) | سال:1387 | دوره:19 | شماره:10 الف (ویژه نامه مهندسی برق، صنایع و عمران) | صفحه شروع:183 | صفحه پایان:196

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

153

دانلود:

23

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بهینه سازی چیدمان دینامیکی کارگاه های ساختمانی

صفحات

 صفحه شروع 183 | صفحه پایان 196

چکیده

 در این مقاله بوسیله الگوریتم ژنتیک یک مدل چیدمانی دینامیکی پویا (DSL-GA) ارائه گردیده که با توجه به برنامه توزیع زمانی تسهیلات و امکان جابجایی تسهیلات در دوره های زمانی به انجام چیدمان می پردازد. انطباق مناسب و منطقی کروموزم های ماتریسی با بحث چیدمان دینامیکی از خصوصیات ساختار این مدل است. جهت مقایسه عملکرد مدل, مسئله چیدمان دینامیکی روزنپلات که حالت خاصی از مدل DSL-GA است حل گردیده و نتایج با جوابهای حاصل از مدل روزنپلات مقایسه شده اند. نتایج مدل نشان می دهد که مدل مذکور توانایی بالایی در انجام چیدمان دینامیکی داراست.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID