مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مطالعات میان فرهنگی
سال:1389 | دوره:4 | شماره:11
صفحه شروع:121 | صفحه پایان:143

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

71

دانلود:

0

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

نقش فرهنگ وقف در برپایی شهرها و روستاها مطالعه موردی: شهرستان ممسنی

صفحات

 صفحه شروع 121 | صفحه پایان 143

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  انتشارات انتخاب
  نهمین کنگره زخم و ترمیم بافت‎‎
  حوزه علمیه خواهران شهرستان اقلید
  سازمان مدیریت صنعتی
  فایل موجود نیست.