مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,006

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

سبب شناسی، پراکنش و تعیین برخی خصوصیات جدایه های Acidovorax avenae subsp. avenae عامل بیماری لکه نواری باکتریایی برنج در استان فارس و کهکیلویه و بویر احمد

صفحات

 صفحه شروع 69 | صفحه پایان 84

چکیده

 در طول فصل زراعی سال 1377 و 1378 از خزانه هیا برنج استان های فارس و کهکیلویه و بویر احمد بازدید و از گیاهچه هایی که دارای علائم نوارهای آبگز و قهوه ای در غلاف برگ و در طول میانبرگ های پایینی بودند نمونه برداری گردید. چهل و یک جدایه باکتری از گیاهچه های برنج از نقاط مختلف برنج کاری جدا و بیماری زایی آنها روی برنج به اثبات رسید. بر اساس آزمون های استاندارد بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی باکتری عامل بیماری لکه نواری برنج Acidovorax avenae subsp. Avenae تشخیص داده شد. در طی این بازدیدها مشخص گردید که بیماری لکه نواری باکتریایی برنج در این دو استان پراکندگی وسیعی روی ارقام برنج محلی دارد. در آزمون زیست سنجی, تعدادی از جدایه ها در مقابل قارچ Pyricularia grisea, ایجاد هاله باز دارنده نمودند که حاکی از توانایی تولید مواد ضد قارچی توسط باکتری می باشد. جدایه های عامل بیماری بر اساس تفاوت در هیدرولیز لسیتین و تولید مواد ضد قارچی به چهار گروه تقسیم بندی شدند. همچنین نقوش الکتروفورزی پروتیین های سلولی جدایه ها یکسان بود. درصد آلودگی گیاهچه ها در خزانه ها متفاوت بود و حداکثر 3.2 درصد در رقم کامفیروزی و میرزا عنبربو و حداقل 2.1 درصد در رقم لنجانی تعیین شد. درصد بذر زادی باکتری عامل بیماری در اراقم مختلف بین 5 - 3.5 درصد متغیر بود. بیماری زایی دوازده جدایه از باکتری مذکور روی گیاهان ذرت, سورگوم, جو, یولاف, نیشکر, ارزن, دم روباهی, قیاق, گندم و سوروف به اثبات رسید که موید دامنه میزبانی وسیع این باکتری می باشد. بیماری لکه نواری برنج قبلا از استانهای گیلان و مازندران گزارش گردیده است. این اولین گزارش از وقوع آن در دو استان جنوبی کشور می باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  رستمی، مهدی، و تقوی، سیدمحسن. (1380). سبب شناسی, پراکنش و تعیین برخی خصوصیات جدایه های Acidovorax avenae subsp. avenae عامل بیماری لکه نواری باکتریایی برنج در استان فارس و کهکیلویه و بویر احمد. بیماریهای گیاهی، 37(2-1)، 69-84. SID. https://sid.ir/paper/48287/fa

  Vancouver: کپی

  رستمی مهدی، تقوی سیدمحسن. سبب شناسی, پراکنش و تعیین برخی خصوصیات جدایه های Acidovorax avenae subsp. avenae عامل بیماری لکه نواری باکتریایی برنج در استان فارس و کهکیلویه و بویر احمد. بیماریهای گیاهی[Internet]. 1380؛37(2-1):69-84. Available from: https://sid.ir/paper/48287/fa

  IEEE: کپی

  مهدی رستمی، و سیدمحسن تقوی، “سبب شناسی, پراکنش و تعیین برخی خصوصیات جدایه های Acidovorax avenae subsp. avenae عامل بیماری لکه نواری باکتریایی برنج در استان فارس و کهکیلویه و بویر احمد،” بیماریهای گیاهی، vol. 37، no. 2-1، pp. 69–84، 1380، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/48287/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  ویراستاری
  فایل موجود نیست.