مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

678

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اثرات سه شدت خاک ورزی بر فعالیت قارچ های میکوریز AM در دو خاک سویس

نویسندگان

مهرآوران حمید

صفحات

 صفحه شروع 209 | صفحه پایان 220

چکیده

 این بررسی در دو ناحیه از سویس به نام های Hausweid با خاک لومی ماسه ای و Longweise با خاک لومی رسی انجام شده است. در این دو ناحیه از سال 1987 آزمایش هایی انجام می شود تا اثرات دراز مدت سیستم های مختلف خاک ورزی بر تولید گیاهان زراعی بررسی شود. تناوب زراعی که همواره اعمال شده, گندم زمستانه, ذرت, گندم زمستانه و کلزا را در بر می گیرد. در سال 1996 که ذرت کاشته شده بود, اثرات خاک ورزی در سه تیمار (شخم عادی, شخم قلمه ای و بدون شخم) بر فعالیت قارچ های میکوریز در هر یک از این دو مکان و با چهار تکرار بررسی شد.نمونه برداری از ریشه و ساقه ذرت در تاریخهای مختلف انجام شد و درجه کلونیزاسیون ریشه به وسیله قارچ های میکوریز و غلظت عناصر در برگ اندازه گیری شد. ریشه های ذرت در تیمار بدون شخم بسیار زودتر از دو تیمار دیگر به وسیله قارچ های میکوریز کلونیزه شدند و در طول فصل هم درجه کلونیزاسیون بیشتری را حفظ کردند. برگ های ذرت در کرتهای بدون شخم حاوی غلظت های بالاتری از p, Zn, Cu و غلظت کمتری از Mn در مقایسه با دو تیمار شخم خورده بودند

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  مهرآوران، حمید. (1380). اثرات سه شدت خاک ورزی بر فعالیت قارچ های میکوریز AM در دو خاک سویس. بیماریهای گیاهی، 37(4-3)، 209-220. SID. https://sid.ir/paper/48268/fa

  Vancouver: کپی

  مهرآوران حمید. اثرات سه شدت خاک ورزی بر فعالیت قارچ های میکوریز AM در دو خاک سویس. بیماریهای گیاهی[Internet]. 1380؛37(4-3):209-220. Available from: https://sid.ir/paper/48268/fa

  IEEE: کپی

  حمید مهرآوران، “اثرات سه شدت خاک ورزی بر فعالیت قارچ های میکوریز AM در دو خاک سویس،” بیماریهای گیاهی، vol. 37، no. 4-3، pp. 209–220، 1380، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/48268/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  ویراستاری
  فایل موجود نیست.