مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

2,522

دانلود:

642

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

شبکه اجتماعی فیس بوک و هویت ملی جوانان

صفحات

 صفحه شروع 141 | صفحه پایان 164

چکیده

 با گسترش دسترسی به اینترنت و شبکه های اجتماعی اینترنتی و استفاده فزاینده ای که جوانان از انواع مطالب و محتوای این رسانه های نوین می نمایند, هویت ملی به یکی از دغدغه های اصلی مرتبط با انسجام اجتماعی و یکپارچگی ملی تبدیل شده است. بدین لحاظ پژوهش حاضر, رابطه حضور و تعامل در شبکه اجتماعی فیس بوک را با هویت ملی جوانان مورد مطالعه قرار می دهد.پژوهش حاضر به صورت پیمایشی و با استفاده از روش نمونه گیری داوطلبانه و در دسترس و بهره گیری از پرسش نامه اینترنتی محقق ساخته, با تکیه بر نظریه های «کاستلز, هابرماس و ولمن» صورت گرفته است. جامعه آماری پژوهش حاضر را کاربران جوان فیس بوک شهر اصفهان در سال 1391 تشکیل می دهند و حجم نمونه برابر با 424 نفر است.نتایج پژوهش حاکی از آن است که بین مدت زمان عضویت, میزان استفاده, میزان مشارکت و فعالیت کاربران در فیس بوک و هویت ملی کاربران رابطه معنادار معکوس و بین واقعی تلقی کردن محتوای مطالب فیس بوک و هویت ملی کاربران رابطه معنادار مثبتی وجود دارد. یعنی هر چه مدت زمان عضویت, میزان استفاده و میزان فعالیت و مشارکت کاربران در فیس بوک از سوی کابران افزایش پیدا می کند هویت ملی کاربران ضعیف تر می شود.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  عدلی پور، صمد، قاسمی، وحید، و کیان پور، مسعود. (1392). شبکه اجتماعی فیس بوک و هویت ملی جوانان. مطالعات ملی، 14(4 (56))، 141-164. SID. https://sid.ir/paper/482606/fa

  Vancouver: کپی

  عدلی پور صمد، قاسمی وحید، کیان پور مسعود. شبکه اجتماعی فیس بوک و هویت ملی جوانان. مطالعات ملی[Internet]. 1392؛14(4 (56)):141-164. Available from: https://sid.ir/paper/482606/fa

  IEEE: کپی

  صمد عدلی پور، وحید قاسمی، و مسعود کیان پور، “شبکه اجتماعی فیس بوک و هویت ملی جوانان،” مطالعات ملی، vol. 14، no. 4 (56)، pp. 141–164، 1392، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/482606/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی