مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

2,039

دانلود:

0

استناد:

2

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

خصوصیات مولکولی وموقعیت تاکسونومیکی جدایه ایرانی ویروس پیچیدگی برگ گوجه فرنگی (Tomato leaf curl virus)

صفحات

 صفحه شروع 77 | صفحه پایان 94

چکیده

 وجود ویروس پیچیدگی (زرد) برگ گوجه فرنگی(T(Y)LCV) پیش از این از چند نقطه ایران از جمله سیستان - بلوچستان گزارش شده است. درتحقیق حاضر جدایه ای از ویروس با نام TLCV-Ir از ایرانشهر مورد بررسی قرار گرفته است. با استفاده از آغاز گرهای دژنره برای DNA-A قسمتی از ژنوم TLCV-Ir تکثیر و همسانه سازی شد. آغازگرهای دژنره مخصوص DNA-Bقادر به تکثیربخشی از ژنوم ویروس نبودند درحالیکه همین آغاز گرها توانستند DNA-B را در ویروس موزائیک طلایی لوبیا(Bean golden mosaic virus) تکثیر کنند. ژنوم کاملTLCV-Ir شامل 2763 نوکلئوتید تعیین ترادف شد(شماره AY297924 بانک ژن) و با ژنوم جدایه ایرانی TYLCV(TYLCV-Ir) از همان نقطه که قبلا تعیین ترادف شده بود مقایسه گردید. همانطور که انتظار می رفت جدایه TLCV-Ir نیزمانند TYLCV-Ir حاوی 6 چهارچوب ژنی (2 چهارچوب ژنی روی رشته ویروسی و 4 چهارچوب ژنی روی رشته مکمل) بود. معهذا مقایسه ترادفهای کامل ژنوم مبین تفاوت بارز TLCV-Ir با TYLCV-Ir با تنها 79 درصد همولوژی نوکلئوتیدی بود. مطالعه تبارزایی نشان داد درحالیکه TYLCV-Ir درگروه اسرائیلی ویروس (TYLCV-IS) قرارمی گیرد, TLCV-Ir درگروه TLCV از جنوب هند(جدایه های 2 تا 5 بنگالور) قراردارد. TLCV-Ir شبیه جمینی ویروسهای منتقل شونده با سفید بالک است که گوجه فرنگی و پنبه را در پاکستان, هندوستان و آسیای شرقی آلوده می کنند و تفاوت بارزی با T(Y)LCV منشاء گرفته از خاورمیانه, استرالیا, اروپا و امریکا دارد. وجود دو بگومو ویروس آلوده کننده گوجه فرنگی در یک ناحیه, شرایط رابرای نوترکیبی در این ویروسها فراهم می آورد.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  بهجت نیا، سیدعلی اکبر، ایزدپناه، کرامت اله، درای، یان باری، و رضاییان، محمدعلی. (1383). خصوصیات مولکولی وموقعیت تاکسونومیکی جدایه ایرانی ویروس پیچیدگی برگ گوجه فرنگی (Tomato leaf curl virus). بیماریهای گیاهی، 40(2-1)، 77-94. SID. https://sid.ir/paper/48249/fa

  Vancouver: کپی

  بهجت نیا سیدعلی اکبر، ایزدپناه کرامت اله، درای یان باری، رضاییان محمدعلی. خصوصیات مولکولی وموقعیت تاکسونومیکی جدایه ایرانی ویروس پیچیدگی برگ گوجه فرنگی (Tomato leaf curl virus). بیماریهای گیاهی[Internet]. 1383؛40(2-1):77-94. Available from: https://sid.ir/paper/48249/fa

  IEEE: کپی

  سیدعلی اکبر بهجت نیا، کرامت اله ایزدپناه، یان باری درای، و محمدعلی رضاییان، “خصوصیات مولکولی وموقعیت تاکسونومیکی جدایه ایرانی ویروس پیچیدگی برگ گوجه فرنگی (Tomato leaf curl virus)،” بیماریهای گیاهی، vol. 40، no. 2-1، pp. 77–94، 1383، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/48249/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  ویراستاری
  فایل موجود نیست.