مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,013

دانلود:

0

استناد:

5

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی توانایی رقابتی چند گونه علف هرز با سویا

صفحات

 صفحه شروع 83 | صفحه پایان 96

چکیده

 به منظور بررسی توان رقابتی سویا با علفهای هرز, آزمایشی در سال 1379 در مزرعه تحقیقاتی بخش تحقیقات علفهای هرز موسسه تحقیقات آفات و بیماری های گیاهی کرج, در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با پنج تیمار و چهار تکرار اجرا شد. تیمارهای شامل چهار تیمار با علف هرز و یک تیمار بدون علف هرز (شاهد) بود. تیمارهای علف هرز عبارت بودند از: تاج خروس, گاوپنبه, سوروف و سلمک. تجزیه و تحلیل آماری نشان داد که بین تیمارهای مختلف علف هرز از لحاظ میزان رقابت با سویا تفاوت وجود داشت, بطوریکه علف هرز گاوپنبه با دارا بودن بیشترین قدرت رقابت, کاهش شدیدی را در میزان ماده خشک سویا, عملکرد دانه, تعداد غلاف در بوته, تعداد دانه در غلاف, وزن هزار دانه, تعداد شاخه های فرعی , میزان کلروفیل برگ سویا و درصد نفوذ نور به درون تاج گیاه ایجاد نمود. بعد از گاوپنبه, علفهای هرز تاج خروس, سوروف و سلمک به ترتیب بیشترین تاثیر را داشتند.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  صادقی، حسین، باغستانی میبدی، محمدعلی، و اکبری، غلامعباس. (1381). بررسی توانایی رقابتی چند گونه علف هرز با سویا. بیماریهای گیاهی، 38(2-1)، 83-96. SID. https://sid.ir/paper/48242/fa

  Vancouver: کپی

  صادقی حسین، باغستانی میبدی محمدعلی، اکبری غلامعباس. بررسی توانایی رقابتی چند گونه علف هرز با سویا. بیماریهای گیاهی[Internet]. 1381؛38(2-1):83-96. Available from: https://sid.ir/paper/48242/fa

  IEEE: کپی

  حسین صادقی، محمدعلی باغستانی میبدی، و غلامعباس اکبری، “بررسی توانایی رقابتی چند گونه علف هرز با سویا،” بیماریهای گیاهی، vol. 38، no. 2-1، pp. 83–96، 1381، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/48242/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
  ویراستاری
  فایل موجود نیست.
  )