مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: تحقیقات حسابداری و حسابرسی | سال:1389 | دوره:- | شماره:- | صفحه شروع:130 | صفحه پایان:145

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

50

دانلود:

23

استناد:

2

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی رابطه برخی مکانیزم های نظام راهبردی شرکت ها و محافظه کاری در گزارش گری مالی

صفحات

 صفحه شروع 130 | صفحه پایان 145

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID