مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: منابع طبیعی ایران
سال:1387 | دوره:61 | شماره:2
صفحه شروع:265 | صفحه پایان:279

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

68

دانلود:

0

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی عامل های موثر بر رخداد زمین لغزش ها و پهنه بندی آن در حوضه الموت رود

نویسنده

ثروتی م. | آزاد ف.

صفحات

 صفحه شروع 265 | صفحه پایان 279

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  انتشارات انتخاب
  نهمین کنگره زخم و ترمیم بافت‎‎
  حوزه علمیه خواهران شهرستان اقلید
  فایل موجود نیست.