مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

4,253

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

کاربرد چند قارچکش سیستمیک از طریق ریشه برنج و بررسی تاثیر و پایداری آنها در کنترل بیماری بلاست

صفحات

 صفحه شروع 47 | صفحه پایان 56

چکیده

 چهار قارچکش سیستمیک بنومیل, پیروکیلن, تری سیکلازول و فتالید در آب آبیاری برنج استفاده و میزان و مدت تاثیر آنها در کنترل بیماری بلاست که عامل آن Pyricularia grisea است, بررسی شد. در بررسی گلخانه ای در فواصل زمانی مختلف پس از کاربرد قارچکشها, بوته ها در خزانه بلاست در معرض آلودگی به بیماری قرار گرفتند و پس از یک هفته شدت بیماری بررسی شد. در مزرعه نیز اثر یکبار مصرف قارچکشها از طریق ریشه برشدت بلاست برگ, بلاست خوشه و عملکرد محصول بررسی گردید. نتایج نشان داد که بنومیل, پیروکیلن و تری سیکلازول از طریق ریشه جذب شده و با انتقال سیستمیک. برشدت بیماری روی اندامهای هوایی تاثیر گذاشته اند. در گلخانه بنومیل بیماری را یک روز پس از کاربرد تا 50% و در روز دوم کاملا کنترل کرد ولی علیرغم جذب و تاثیر سریع. دوام کمتری در گیاه داشت و اثر آن پس از دو هفته کاهش یافت. پیروکیلن و تری سیکلازول 4 روز پس از کاربرد بیماری را کنترل کردند اما اثر آنها دوام بیشتری داشت و کنترل بیماری تا 4 هفته پس از کاربرد ادامه یافت. فتالید فقط کنترل نسبی بیماری را در فاصله زمانی 4 تا 21 روز پس از کاربرد تامین کرد. در آزمایش مزرعه ای پیروکیلن و تری سیکلازول با یک مرتبه کاربرد تاثیر خوبی در کنترل بلاست برگ داشتند اما از از نظر بلاست خوشه یا عملکرد محصول اختلاف معنی داری با شاهد نشان ندادند. یک مرتبه کاربرد بنومیل در مزرعه تاثیر مطلوب در کنترل بیماری نداشت (احتمالا بدلیل دوام کمتر در گیاه) و با فتالید و شاهد در یک گروه آماری قرار گرفت.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  جمالی زواره، عبدالحسین، شریفی تهرانی، عباس، و ایزدیار، منوچهر. (1382). کاربرد چند قارچکش سیستمیک از طریق ریشه برنج و بررسی تاثیر و پایداری آنها در کنترل بیماری بلاست. بیماریهای گیاهی، 39(2-1)، 47-56. SID. https://sid.ir/paper/48095/fa

  Vancouver: کپی

  جمالی زواره عبدالحسین، شریفی تهرانی عباس، ایزدیار منوچهر. کاربرد چند قارچکش سیستمیک از طریق ریشه برنج و بررسی تاثیر و پایداری آنها در کنترل بیماری بلاست. بیماریهای گیاهی[Internet]. 1382؛39(2-1):47-56. Available from: https://sid.ir/paper/48095/fa

  IEEE: کپی

  عبدالحسین جمالی زواره، عباس شریفی تهرانی، و منوچهر ایزدیار، “کاربرد چند قارچکش سیستمیک از طریق ریشه برنج و بررسی تاثیر و پایداری آنها در کنترل بیماری بلاست،” بیماریهای گیاهی، vol. 39، no. 2-1، pp. 47–56، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/48095/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
  ویراستاری
  فایل موجود نیست.
  )