مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: طب سنتی اسلام و ایران
سال:1390 | دوره:2 | شماره:4 (پیاپی 8)
صفحه شروع:361 | صفحه پایان:371

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

822

دانلود:

248

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

یبوست در مکتب طب سنتی ایران

صفحات

 صفحه شروع 361 | صفحه پایان 371

چکیده

یبوست از شایع ترین شکایات گوارشی است. بیش از یک هفتم جمعیت بالغین جهان از یبوست مزمن شاکی هستند. عوامل متعددی زمینه ایجاد یا تشدید یبوست را فراهم می نمایند. در طب نوین معیارهای مشخص و نسبتا دقیقی برای تعریف یبوست ذکر گردیده و بعضا درمان هایی ارایه شده است. در طب سنتی از یبوست با عناوینی مانند حصر (hasr), قبض شکم و اعتقال بطن نام برده شده است و نوع خاصی از یبوست که همراه با درد می باشد نیز قولنج نامیده شده است. به نظر می رسد بررسی تطبیقی فیزیوپاتولوژی و درمان های یبوست در طب نوین و طب سنتی ایران و بهره مندی از آثار روش های مختلف درمانی در کنار یکدیگر بتواند به ارایه راهکارهایی با هزینه اثربخشی بیشتر در درمان این بیماری بیانجامد. هدف از این مطالعه, بازخوانی دانش ذکر شده در طب سنتی ایرانی درباره اختلال یبوست و بررسی امکان تطبیق تعاریف, علت شناسی و تدبیر این بیماری در مکتب طب سنتی با موارد متناظر خود در پزشکی امروزی است. برخی نظرات برگرفته از مبانی طب سنتی چین نیز در مورد یبوست ذکر شده است.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.