مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مهندسی مکانیک شریف (شریف ویژه مهندسی مکانیک) | سال:1388 | دوره:25 | شماره:50 (ویژه مهندسی مکانیک) | صفحه شروع:25 | صفحه پایان:33

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

197

دانلود:

49

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

استفاده از روش پاراکر در تعیین حداقل فشار امتزاجی و مقایسه نتایج با روش تحلیلی

صفحات

 صفحه شروع 25 | صفحه پایان 33

چکیده

 لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID