مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

115

دانلود:

28

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

رفتار جریان و عملکرد حرارتی نانوسیال با خواص متغیر در محفظه با دیواره های متحرک

صفحات

 صفحه شروع 43 | صفحه پایان 60

چکیده

 تمرکز این مقاله, بر روی مساله جریان سیال و انتقال حرارت جابجایی ترکیبی در نانو سیال با چسبندگی دینامیکی و ضریب هدایت حرارتی وابسته به دما, در یک محفظه کشیده با نسبت منظرهای متفاوت می باشد. معادلات پیوستگی, ممنتوم و انرژی به همراه شرایط مرزی, به وسیله روش حجم محدود با سیستم شبکه جابجا شده به صورت عددی با استفاده از یک کد کامپیوتری به زبان فرترن, حل شده است. در این مطالعه, تاثیر مربوط به تغییرات نسبت سرعت دیواره های متحرک, نسبت منظر و تاثیر وجود نانوذرات, بر مشخصه های هیدرودینامیکی و حرارتی مورد بررسی قرار گرفته است. دو نوع سیال آب و نانوسیال آب / آلومینا با قطر نانوذرات 80 نانومتر, نسبت قطرها 0.006 و دمای 298 کلوین, به عنوان سیال عامل مورد استفاده قرار گرفته اند. نتایج حاصله نشان می دهد, در یک محدوده پارامتری ثابت, انتقال حرارت در محفظه کشیده با طولی دو برابر ارتفاع (نسبت منظر برابر 2) از سایر نسبت منظرها, بسیار بیشتر است. همچنین وجود نانوذرات باعث افزایش انتقال حرارت درون محفظه می شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی

  APA: کپی

  همت اسفه، م.، و سعدالدین، س. (1391). رفتار جریان و عملکرد حرارتی نانوسیال با خواص متغیر در محفظه با دیواره های متحرک. مدل سازی در مهندسی, 10(30), 43-60. https://sid.ir/paper/479449/fa

  Vancouver: کپی

  همت اسفه محمد، سعدالدین سیف اله. رفتار جریان و عملکرد حرارتی نانوسیال با خواص متغیر در محفظه با دیواره های متحرک. مدل سازی در مهندسی. 1391 [cited 2023January30];10(30):43-60. Available from: https://sid.ir/paper/479449/fa

  IEEE: کپی

  همت اسفه، م.، سعدالدین، س.، 1391. رفتار جریان و عملکرد حرارتی نانوسیال با خواص متغیر در محفظه با دیواره های متحرک. مدل سازی در مهندسی, [online] 10(30), pp.43-60. Available: https://sid.ir/paper/479449/fa.