مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

53

دانلود:

0

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارزیابی وضعیت اجتماعی و اقتصادی زنان معتاد دستگیر شده در تهران

نویسندگان

سیف الهی ح.

صفحات

 صفحه شروع 15 | صفحه پایان 20

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  فایل موجود نیست.