Start: 2/2/2023 2:42:41 PMEnd: 2/2/2023 2:42:42 PM >> 602

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

276

دانلود:

355

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاثیر ترجمه نظریه های ماکس وبر بر دیدگاه مورخان ایرانی

نویسندگان

کرمی پور حمید

صفحات

 صفحه شروع 37 | صفحه پایان 54

چکیده

 ماکس وبر, یکی از مهم ترین جامعه شناسانی است که تاثیرات زیادی بر محققان رشته های مختلف علوم اجتماعی داشته است. مورخان نیز هم از جنبه روش شناسی و هم تبیین رویدادهای تاریخی, از اندیشه های وی تاثیر پذیرفته اند؛ و با ترجمه آثار وبر به زبان فارسی, دامنه این تاثیرپذیری افزایش یافت.آن دسته از مورخانی که به تبیین وقایع تاریخی به خصوص تاریخ معاصر روی آورده اند, با واژه هایی از قبیل «تفهم», «مشروعیت», «عقلانیت» و نظایر آن که وبر وارد مطالعات جامعه شناسی کرد, ارتباط دایمی دارند. میزان اثرپذیری در زمینه مباحثی از قبیل «منشا و کارکرد دولت» و نیز موضوع انقلاب, وسیع تر از مباحث دیگر است. در این مقاله, با رویکردی تحلیلی, ابعاد این تاثیرپذیری به طور دقیق و مستند درباره این دو مفهوم بررسی می شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی