مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

109

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

سلامت سنجی و بررسی عملکرد تسمه متعلقات موتور احتراق داخلی در شرایط بحرانی

صفحات

 صفحه شروع 0 | صفحه پایان 0

چکیده

 عملکرد برخی از تجهیزات خودرو مانند انواع روشنایی ها, سامانه تهویه مطبوع و برق مصرفی خودرو به عملکرد سامانه متعلقات موتور بویژه به عملکرد تسمه وابسته است. در این مقاله عملکرد این قسمت از موتور هنگام آزمونی شتابدار و طولانی مدت بررسی می شود. در این آزمون عملی, ابتدا سرعت های بحرانی موتور در شرایط مختلف کارکرد موتور و متعلقات به دست می آید. سرعت های بحرانی, به سرعت هایی گفته می شود که تسمه بیشترین نوسان را دارد. مطابق با سرعت های بحرانی, آزمونی با چرخه مشخص راه اندازی می شود. در هنگام آزمون متغیرهای مختلف اندازه گیری می شود. این اندازه گیری ها شامل ویژگی های تسمه مانند طول, جرم و سختی آن و متغیرهای حاصل از عملکرد تسمه مانند جریان مولد برق و فشار تنجار خنک کن می باشند. همچنین مقدار لغزش تسمه, به وسیله مقایسه سرعت دورانی چرخ تسمه ها در دو حالت نظری و واقعی انجام می شود. نتایج نشان می دهند که طول, مقدار نوسان و سختی تسمه به طور همزمان روی یکدیگر اثر متقابل دارند و افزایش هر یک, موجب افزایش دیگری می شود. در مورد عملکرد متعلقات نیز مشخص شد فشار تنجار بشدت به افزایش طول تسمه, وابسته است به طوریکه با افزایش آن, فشار تنجار بشدت کاهش می یابد. در مقابل, جریان مولد برق وابستگی کمتری به افزایش طول تسمه دارد و عملکرد یکنواخت و پایداری در هنگام آزمون دارد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  فایل موجود نیست.