مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

217

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تخمین اولیه عمر مفید روغن در موتورهای دیزل به کمک تحلیل روغن

صفحات

 صفحه شروع 0 | صفحه پایان 0

چکیده

 در این مقاله, به کمک تحلیل روغن, عمر مفید روغن موتور در موتورهای دیزل که 70 دستگاه می باشند, تخمین زده می شود. شایان ذکر است موتورهای مشروحه فوق در خودروهای فوق سنگین نصب شده اند. روش کار به این صورت است که در زمان مراجعه خودروها برای تعویض روغن بر اساس ساعت کارکرد روغن, کیلومترشمار, نمونه روغن کارکرده اخذ شده و پس از ارسال آن به آزمایشگاه برای تحلیل و در نتیجه اخذ نتایج آن, وضعیت سایش موتور مشخص می گردد. بنابراین با مطالعه شاخص های مختلفی نظیر: عناصر سایشی, آلاینده ها, ضریب همبستگی و رابطه بین آنها, گرانروی, عدد بازی, عدد اسیدی, نوع و میزان سایش موتور در شرایط کاملا یکسان از لحاظ الگوی موتور, روغن مصرفی, شرایط محیطی و کاری, به تعیین عمر مفید روغن پرداخته شده است. شایان ذکر است هر چقدر تعداد نمونه های اخذ شده بیشتر شود, میزان خطا در نتایج کمتر خواهد بود. لذا نتایج بدست آمده صرفا بر اساس تعداد نمونه روغن اخذ شده می باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  فایل موجود نیست.