video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

848

دانلود:

200

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی اثر فلزات سنگین روی و مس بر رشد و بقا Artemia urmianaو Artemia franciscana

صفحات

 صفحه شروع 123 | صفحه پایان 132

چکیده

 در این تحقیق اثر فلزات سنگین مس و روی بر رشد و طول عمر Artemia urmiana و Artemia franciscana مورد مطالعه قرار گرفت. در مدت انجام تحقیق, هر دو گونه آرتمیا در معرض روی با غلظت های 23, 68 و 114 میلی گرم در لیتر و مس با غلظت های 13, 25 و 38 میلی گرم در لیتر قرار داده شدند و تیمار شاهد بدون هیچ فلزی, برای مقایسه در نظر گرفته شد. نتایج این مطالعه نشان داد که طول عمر هر دو گونه آرتمیا در معرض مس و روی کاهش معنی داری نسبت به گروه شاهد داشته است. همچنین روی و مس دارای اثر سمی بر A. urmiana و A. franciscana می باشند. هر چند که هر دو گونه آرتمیا مقاومت بالایی در مقابل این دو فلز داشتند, اما A. urmiana دارای مقاومت بیشتری بوده و روی تاثیر سمیت کمتری نسبت به مس بر این دو گونه آرتمیا از خود نشان داد. در شرایطی با آلودگی به این دو فلز سنگین طول عمر این دو گونه کوتاه می گردد و افزایش رشد و سرعت رشد, اقدامی است که جانور برای تخم ریزی زودتر قبل از اینکه وجود فلز باعث مرگ آن شود, انجام می دهد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  نجات خواه معنوی، پریسا، نگارستان، حسین، و اکبری حامد، نازلی. (1386). بررسی اثر فلزات سنگین روی و مس بر رشد و بقا Artemia urmianaو Artemia franciscana . مجله علمی شیلات ایران (فارسی)، 16(3)، 123-132. SID. https://sid.ir/paper/4791/fa

  Vancouver: کپی

  نجات خواه معنوی پریسا، نگارستان حسین، اکبری حامد نازلی. بررسی اثر فلزات سنگین روی و مس بر رشد و بقا Artemia urmianaو Artemia franciscana . مجله علمی شیلات ایران (فارسی)[Internet]. 1386؛16(3):123-132. Available from: https://sid.ir/paper/4791/fa

  IEEE: کپی

  پریسا نجات خواه معنوی، حسین نگارستان، و نازلی اکبری حامد، “بررسی اثر فلزات سنگین روی و مس بر رشد و بقا Artemia urmianaو Artemia franciscana ،” مجله علمی شیلات ایران (فارسی)، vol. 16، no. 3، pp. 123–132، 1386، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/4791/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی