مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

483

دانلود:

143

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تحلیل فرآیند هیدروفرمینگ متقارن محوری ورق

صفحات

 صفحه شروع 49 | صفحه پایان 57

چکیده

 این مقاله به تحلیل فرآیند هیدروفرمینگ متقارن محوری ورق با در نظر گرفتن شعاع گوشه قالب و ضخامت متغیر برای قسمت گنبدی شکل ورق, می پردازد. هدف از انجام این مطالعه, محاسبه توزیع ضخامت در ورق تغییر شکل یافته و همچنین محاسبه میزان فشار شکل دهی لازم در دو حالت نیروی ورق گیر زیاد و نیروی ورق گیر کم می باشد. برای تحلیل, ابتدا یک رابطه برای تغییرات ضخامت قسمت گنبدی شکل ورق پیشنهاد شده و با اعمال قانون تراکم ناپذیری در تغییر شکل پلاستیک, توزیع ضخامت به دست آمده است. سپس بر اساس توزیع ضخامت به دست آمده, کرنش ها و تنش ها در سراسر نقاط ورق و همچنین انرژی کرنشی ورق محاسبه شده اند. با مساوی قرار دادن انرژی کرنشی با کار انجام شده توسط فشار سیال, فشار شکل دهی لازم در هر مرحله تغییر شکل محاسبه شده است. به منظور اعتباردهی به تحلیل حاضر, نتایج به دست آمده با نتایج سایر محققان مقایسه شده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی

  APA: کپی

  حقیقت، ح.، و امراه نژاد، ک. (1391). تحلیل فرآیند هیدروفرمینگ متقارن محوری ورق. مدل سازی در مهندسی, 10(31), 49-57. https://sid.ir/paper/478900/fa

  Vancouver: کپی

  حقیقت حشمت اله، امراه نژاد کاوه. تحلیل فرآیند هیدروفرمینگ متقارن محوری ورق. مدل سازی در مهندسی. 1391 [cited 2023January30];10(31):49-57. Available from: https://sid.ir/paper/478900/fa

  IEEE: کپی

  حقیقت، ح.، امراه نژاد، ک.، 1391. تحلیل فرآیند هیدروفرمینگ متقارن محوری ورق. مدل سازی در مهندسی, [online] 10(31), pp.49-57. Available: https://sid.ir/paper/478900/fa.