video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

437

دانلود:

173

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مطالعه چندشکلی ژن PROP1 گوسفند به روش PCR-RFLP

صفحات

 صفحه شروع 2907 | صفحه پایان 2911

چکیده

 ژن PROP1 بر روی کروموزوم 5 قرار گرفته و دارای 3 اگزون و 2 اینترون است. این ژن در غده هیپوفیز انسان و حیوانات اهلی از جمله گوسفند و بز باعث سنتز پروتئینی با 226 اسید آمینه می شود که تنظیم کننده بیان هورمون رشد, پرولاکتین و تیروتروپین است. هدف از این مطالعه بررسی چندشکلی اگزون 2 ژن PROP1 در نژادهای گوسفند لری بختیاری, زل و آمیخته زل-آتابای بود. در این تحقیق از 280 راس گوسفند شامل: 90 راس گوسفند زل,90 راس گوسفند لری-بختیاری (اصلاحی), 60 راس گوسفند لری-بختیاری (کشتاری) و 40 راس گوسفند آمیخته زل-آتابای استفاده گردید. بعد از خون گیری, استخراج DNA و تکثیر قطعه مورد نظر با استفاده از آنزیم محدودگر Hin6I واکنش هضم آنزیمی صورت گرفت. نتایج نشان داد که ژنوتیپ های GG وAG  به ترتیب با فراوانی های 0.98 و 0.02 در گوسفندان لری بختیاری (ایستگاهی), 0.86 و 0.14 در گوسفندان لری بختیاری (کشتارگاه), 0.96 و 0.04 در گوسفندان زل (ایستگاهی), 0.89 و 0.11 در گوسفندان زل-آتابای (کشتارگاه) مشاهده شدند. ژنوتیپ های AA,AB  به ترتیب با فراوانی های 0.70 و 0.30 در گوسفندان لری بختیاری (ایستگاه), 0.78 و 0.22 در گوسفندان لری بختیاری (کشتارگاه), 0.68 و 0.32 در گوسفندان زل (ایستگاه) و 0.84 و 0.16 در گوسفندان زل-آتابای (کشتارگاه) مشاهده شدند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  جلیل سرقلعه، علی، مرادی شهربابک، محمد، مرادی شهربابک، حسین، و صادقی، مصطفی. (1391). مطالعه چندشکلی ژن PROP1 گوسفند به روش PCR-RFLP. ژنتیک در هزاره سوم (GENETICS IN THE 3RD MILLENNIUM)، 10(4 (پیاپی 39))، 2907-2911. SID. https://sid.ir/paper/477034/fa

  Vancouver: کپی

  جلیل سرقلعه علی، مرادی شهربابک محمد، مرادی شهربابک حسین، صادقی مصطفی. مطالعه چندشکلی ژن PROP1 گوسفند به روش PCR-RFLP. ژنتیک در هزاره سوم (GENETICS IN THE 3RD MILLENNIUM)[Internet]. 1391؛10(4 (پیاپی 39)):2907-2911. Available from: https://sid.ir/paper/477034/fa

  IEEE: کپی

  علی جلیل سرقلعه، محمد مرادی شهربابک، حسین مرادی شهربابک، و مصطفی صادقی، “مطالعه چندشکلی ژن PROP1 گوسفند به روش PCR-RFLP،” ژنتیک در هزاره سوم (GENETICS IN THE 3RD MILLENNIUM)، vol. 10، no. 4 (پیاپی 39)، pp. 2907–2911، 1391، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/477034/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی