مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: آموزش مهارت های زبان (علوم اجتماعی و انسانی شیراز) | سال:1391 | دوره:4 | شماره:4 (پیاپی 4/69) | صفحه شروع:103 | صفحه پایان:126

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

78

دانلود:

23

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

روابط قدرت در میان گروه های مختلف درگیر در آزمون از دیدگاه سنجش انتقادی زبان

صفحات

 صفحه شروع 103 | صفحه پایان 126

چکیده

سنجش انتقادی زبان, آزمون را یک رویکرد اجتماعی می شناسد که می تواند دستخوش گرایش های فرهنگی, اجتماعی, آموزشی و ایدئولوژیک باشد. این مقاله قدرت گروه های مختلف مردم شامل معلم ها, دانش آموزان و والدین آنها را در مراحل تهیه, برگزاری و تعبیر نتایج آزمون زبان کنکور سراسری دانشگاه های ایران بررسی کرده به این نتیجه رسید که آزمون می تواند ابزار قدرتی باشد که گروه های قدرتمند جهت اهداف خود از آن بهره می جویند و زندگی افراد را تحت تاثیر قرار می دهند. با توجه به نتایج, این مطالعه می تواند: (1) منجر به گسترش تفکر انتقادی در میان دانش آموزان شود. و (2) با ارائه روش هایی دموکراتیک تر اثرات نتایج آزمون را ملایم تر نموده, از حقوق افراد حمایت کند. اصل مقاله به صورت متن کامل انگلیسی, در بخش انگلیسی قابل رویت است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID