مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مجله علوم آماری
سال:1390 | دوره:5 | شماره:2
صفحه شروع:219 | صفحه پایان:237

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

137

دانلود:

51

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسه آزمون های معنی داری و بیزی در توزیع نمایی با پارامتر مزاحم

صفحات

 صفحه شروع 219 | صفحه پایان 237

چکیده

 لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.